Νέα αναβολή του AmiCamp #8

Αναβάλλεται επ' αορίστου το AmiCamp #8 για την προφύλαξη των συμμετεχόντων και λόγω της χαμηλής προσέλευσης. Δυστυχώς, μια εκδήλωση σαν το AmiCamp, σκοπός του οποίου είναι να φέρει κοντά όλα τα μέλη της Ελληνικής Amiga κοινότητας, βασίζεται στην αλληλεπίδραση των επισκεπτών, στην επικοινωνία και στην δυνατότητα που μας δίνεται να δούμε νέο και παλιό hardware, να δοκιμάσουμε νέα παιχνίδια, να διαγωνιστούμε σε κάποια αγαπημένα και στο τέλος να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες.

Subscribe to AmiCamp RSS